naar de startpagina
 

 

 

 

 


 

Privacyverklaring

Ondersteunende Geneeswijzen, gevestigd aan Nieuwstraat 52a 5571 BD Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ondersteunendegeneeswijzen.nl
Nieuwstraat 52a
5571 BD Bergeijk
+31(0)647956597

Germa van Nieuwenhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Ondersteunende Geneeswijzen. Zij is te bereiken via gmi52a@gmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ondersteunende Geneeswijzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ondersteunende Geneeswijzen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ondersteunende Geneeswijzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om diensten aan u te verlenen
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ondersteunende Geneeswijzen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ondersteunende Geneeswijzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ondersteunende Geneeswijzen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ondersteunende Geneeswijzen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ondersteunende Geneeswijzen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar germa-praktijk@telfortglasvezel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ondersteunende Geneeswijzen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ondersteunende Geneeswijzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens staan uitsluitend opgeslagen op een lokale database beveiligd met een paswoord en worden op USB-stick gearchiveerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gmi52a@gmail.com
Versie 1.1 24-10-2022

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  voetmassage; reflexzonemassage; voetreflexmassage; voetreflexzonemassage; reiki-inwijdingen; reiki; inwijding; master; reikimaster; symbolen; hon cha ze sho nen; sei he ki; cho ku rei; vereniging van reikimasters; ondersteunende geneeswijzen;
bachbloesems; bachbloesemtherapie; bachbloesemadvies; bachbloesemadviezen; usui; mikao; Japan; Takato; natuurlijke; alternatieve; holistische; holistisch; natuurlijk; reguliere; geneeswijzen; additieve; bloesem; balans; geestelijk; Bach; Edward; kind; kinderen; rescue; graad; eerste; tweede; derde; graad; lichamelijk; zielsniveau;stemmingen; gemoedstoestanden; tarieven; historie; helend; helen; zelfgenezend; praktijk; ziek; ziekte; Brabant; Noord-Brabant; voetverzorging; regio; omgeving; bergeijk eindhoven; kempen; eersel; Bladel; Reusel; Valkenswaard; Steensel; natuurgeneeswijzen; meditatie; MIR; mir-methode; advies;Luijksgestel; Riethoven;
Westerhoven; Holistic pulsing; onthaasten; (chronische) vermoeidheid; stress; spanning;bij verwerking van intense momenten in het leven; blessures; hoofdpijnklachten; rugklachten; nekklachten; burnout; hrmonale klachten; spijsverteringsklachten;
slaapproblemen; concentratieproblemen; leermoeilijkheden; afbouwen medicatie; huidproblemen; verwondingen;behandeling voor en na operaties; genezer; arts; cursus; cursussen; hoofdpijn; rugpijn; vrijgezellenfeest; ontspanning; mirmethode; MIR-Methode; geneeswijze; natuurgeneeswijze; kring; MIR-Methode Kring;MIR-Methodebegeleider; begeleider; kindermir; babymir; brabantse kempen